pinterest-5b2e2.html

LUX
                                                     

                                          OŁTARZ SOBOROWY W MOGILNIE


                                          Ołtarz i ambona wraz z posadzką w kościele 
                                          zespołu klasztornego pobenedyktyńskiego
                                          w Mogilnie

                                          Ołtarz
                                          materiały: ceramika glazurowana
                                          wymiary: 150 X 98 X 93 cm

                                          Posadzka podestu
                                          materiały: glina kamionkowa
                                          wymiary: 16 m kw


                                                         


                                                EPITAFIUM PRAŁATA IGNACEGO CZECHOWSKIEGO

                                       Epitafium na wzgórzu Św. Wojciecha w Strzelnie
                                       materiał: terakota, piaskowiec Żerkowice
                                       wymiary: 155 X 91 cm